Doelstelling

Het doel van Stichting HOOME is een opvangplek te bieden voor (huis)dieren die om wat voor reden dan ook niet terecht kunnen bij de reguliere opvangcentra.

Denk hierbij aan dieren die vanwege verwaarlozing in beslag genomen worden door de dierenpolitie en niet bij de plaatselijke kinderboerderij terecht kunnen (bv. pony’s, geiten, schapen en soms ook een varken) omdat de officiĆ«le registratie (oornummer) niet in orde is. Of omdat de dieren veel medische zorg nodig hebben.

Maar ook aan dieren van overleden huisdiereigenaren die voor hun overlijden hebben aangegeven niet te willen dat hun dier in een asiel terecht komt en ervoor gekozen hebben hun dier onder te brengen bij Stichting HOOME, zodat het dier de rest van zijn leven in een stabiele en liefdevolle omgeving mag verblijven voorzien van alle benodigde (medische) zorg.

We bieden in principe levenslange opvang voor de dieren. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt door het bestuur en de vrijwilligers besloten om een dier te herplaatsen in het belang van het betreffende dier. Deze herplaats adressen worden vooraf nauwkeurig gecontroleerd. Tevens worden er afspraken gemaakt dat mocht het dier om wat voor reden dan ook niet op het nieuwe adres kunnen blijven het dier altijd terug komt naar de Stichting.

Stichting HOOME probeert de aan de stichting toevertrouwde dieren zoveel mogelijk in een bij het dier passende omgeving te verzorgen. Voor huisdieren als hond en kat betekent dit dat we de dieren in een huiselijke omgeving en met andere dieren huisvesten. (Kinder) boerderij dieren worden ook zoveel mogelijk in groepshuisvesting in een natuurlijke omgeving gehuisvest.
Bij het betalen van de kosten van de opvang en de verzorging van de opgevangen dieren wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de middelen die de eigenaar van het (huis)dier heeft nagelaten aan de stichting en van geld verworven via donaties, schenkingen en giften.